Thời Báo Vietnamese Newspaper

Phở Sài Gòn - Scarborough

Cần người biết ra phở & cơm bún, cần người phụ bế p rửa chén và chạy bàn. Xin gọi Huy: (416) 723-0101

error: Content is protected !!