Phở Mekong River Restaurant

Verified

Cần waitress làm full time biết tiếng Anh có kinh nghiệm. Lương cao plus tip. Xin liên lạc tại tiệm: 5468 Dundas St. W. EtobicokeXin gọi: (416) 236-9588

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT