Thời Báo Vietnamese Newspaper

Phở Mekong River

Cần waiter, waitress có kinh nghiệm, biết tiếng Anh, làm full time, lương cao & tips. Xin liên lạc tại tiệm: 5468 Dundas St. W., EtobicokeXin gọi: (416) 236-9588

error: Content is protected !!