Thời Báo Vietnamese Newspaper

Phở Làng Việt - Brampton

Cần nam nữ phụ bếp và nam nữ chạy bàn có kinh nghiệm, full-time. Xin đến trực tiếp tiệm tại: 50 Kennedy Rd. South – Brampton.Xin gọi: (647) 280-5576 (905) 488-8627

error: Content is protected !!