Phở 777. Vancouver

Verified

Cần phụ bếp biết ra hàng lương $18/hr. mỗi năm tăng $1.00 cho đến $20/hr. và chạy bàn $16.35/hrs mỗi năm tăng $1.00.Xin gọi Anh Thanh: (778) 710-8776

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT