có phòng cho thuê $400 – $550/th. dành cho học sinh, người đi làm, bus trước nhà, gần chợ, gần Centennial College, dọn vào bất cứ lúc nào. Gọi hoặc text Tom: (647) 787-0670