Thời Báo Vietnamese Newspaper

Pham Learning - Nhận Dạy Kèm

Lop JK-12. Math, English, Science, French. Kinh nghiệm, tận tâm, có trách nhiệm. Do Thạc sĩ nghành giáo dục Đại Học Toronto đảm nhiệm. Có nhận dạy tại gia (in-home tutoring). Xin gọi: (647) 500-1484 http://www.phamlearning.com

error: Content is protected !!