Pedi N Nails,in Oakville

Cần nhiều thợ nails nữ, biết everything, bao $150/ngày, trên ăn chia, khu khách sang, giá cao, tip hậu.Xin gọi:(905) 842-8558 (647) 402-8859