Pedi N Nails - Mississauga

Cần thợ biết everything hoặc chân tay nước, bao lương $120/ngày, over ăn chia 6/4 tuỳ theo tay nghề, khu da trắng, tip cao. Xin gọi Nhung: (647) 286-3904