Thời Báo Vietnamese Newspaper

Pedi N Nails - King City

Verified

Cần nữ thợ nails, bao lương $150/ng. (mùa đông), over ăn chia 6/4, gần King City cách Jane/Finch 25’, có thể đưa rước.Xin gọi: (416) 666-0090

error: Content is protected !!