Thời Báo Vietnamese Newspaper

Pedi n Nails

Cần gấp nữ thợ nails giỏi bột, bio, waxing cho tiệm đông khách, bao lương $180-$200/ngày over ăn chia 6/4, bảo đảm income từ $1400-$1600/tuần và thợ chân tay nước $120-$130/ngày over ăn chia & thợ biết eyelash extention, giá nail rất cao. Pick up North York or tự lái xe 30 phútXin gọi: (647) 338-7773 (905) 334-8654

error: Content is protected !!