Pedi N Nails

Cần nữ thợ nails biết làm bột, bio gel, waxing, bao lương $150-$180/ngày over ăn chia 6/4. Thợ tay chân nước $100 – $120 ngày. Pick up Jane/Finch. Xin gọi: (647) 330-6119