Thời Báo Vietnamese Newspaper

Pedi n Nails

Verified

Cần thợ nails giỏi, bột, bio, waxing, bao $160-180/ng. over ăn chia 6/4, giá nails rất cao, khu sang, bảo đãm income all year, income $1200-1400/tuần. Cần thợ biết làm eyelashes extention & thợ chân tay nước bao $100-120 ng., pick up North York or tự lái xe 30’.Xin gọi: (647) 338-7773 (905) 334-8654

error: Content is protected !!