Park Place Nails - Barrie

Cần nữ thợ nails biết everything, full/part-time, lương bao $140/ngày tùy theo tay nghề over ăn chia 6/4, income ổn định quanh năm.Xin gọi: C- (705) 977-2666 (705) 797-0990