Pape / Danforth

Cần thợ nail, biết biogel, waxing, chân tay nước, hoặc biết everything càng tốt, full/part time, ăn chia 6/4 hay bao lương. Xin gọi Hoa: (416) 882-2910 (416) 802-0126