Thời Báo Vietnamese Newspaper

P & A Nails - Hamilton Mountain

Cần 1 thợ nails nam/nữ kinh nghiệm làm móng bột, shellac, bio gel, pedi. mani, dipping powder, lương bao hoặc ăn chia 6/4, làm Sunday only. Xin gọi Thanh: (905) 387-8246 C-(905) 921-8246

error: Content is protected !!