Ossington / College, downtown Tor.

Verified

Cần thợ nails làm mani., Pedi., shellac, ít nhất 1 năm kinh nghiệm, bao lương over ăn chia 6/4, cần phải biết tiếng Anh.Xin gọi: (647) 673-8046

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT