Oshawa - Harmony/ Highway 401

Verified

Cần 1 thợ nam làm bột, gel. Hoặc 1 thợ nữ làm chân tay nước, waxing. Bao lương ổn định, over ăn chia. Tiệm khách, thợ, chủ dễ chịu.Xin gọi hoặc text: (647) 830-2624

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT