Thời Báo Vietnamese Newspaper

Oshawa

Tiệm trong plaza, cần thợ làm bột bao $110-$150/ngày và chân tay nước bao $90-$110/ngày tuỳ theo tay nghề, over ăn chia. Nhận học viên dạy làm cho tiệm. Xin gọi: (647) 710-0670

error: Content is protected !!