Thời Báo Vietnamese Newspaper

Oshawa

Verified

Tiệm trong plaza, cần thợ làm bột bao $130/ngày và chân tay nước bao 100/ngày, over ăn chia. Nhận học viên dạy làm cho tiệm. Xin gọi: (647) 710-0670

error: Content is protected !!