Thời Báo Vietnamese Newspaper

Oshawa

Cần thợ nails làm bột, dipping, chân tay nước, bao lương $120-$150/ngày over ăn chia, có chổ ở cho thợ ở xa. Xin gọi Chi:(647) 836-9883

error: Content is protected !!