Oshawa

Verified

Tiệm trong plaza, cần thợ làm bột bao $130 và chân tay nước bao 100/ngày. Nhận học viên dạy làm cho tiệm.Xin gọi: (647) 710-0670

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!