Oshawa

Verified

Cần nữ thợ nails biết làm everything, bao lương $120-$130/ngày over ăn chia 6/4, tùy theo tay nghề.Xin gọi Diane: (647) 308-2345(905) 723-3545

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT