Thời Báo Vietnamese Newspaper

Oshawa

Verified

Cần thợ nails làm bột & chân tay nước, bao lương $120-$150/ng., over ăn chia 6/4 tùy theo tay nghề, khu trắng, chỗ làm vui vẻ. Xin gọi Chi: (647) 979-5190 (647) 836-9883

error: Content is protected !!