TIN CẬP NHẬT

Oshawa

Verified

Cần gấp nam nữ thợ nails & thợ chân tay nước, làm cho tiệm đông khách, bao lương $130/ng, trên ăn chia, income $1200-$1500/tuần, việc lâu dài, pick up ở North York và Scarborough Town Centre.Xin gọi: (416) 854-8575

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT