Ontario Certified Teacher

Verified

Teacher hơn 20 năm kinh nghiệm, chuyên dạy Toán, Lý, Hóa, lớp 11 / 12, Science, Anh, Pháp, đủ các lớp, đến dạy tại nhà.Xin gọi: (416) 312-1781

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!