Thời Báo Vietnamese Newspaper

O’Connor / Victoria Park

Verified

Cần sang tiệm nail ở East York, $15,000, 3 ghế spa, 4 bàn nail, 2 ph.wax, rent $2,100/th.+điện, gas và nước 70%, snow remove $150/năm. Có nhã ý xin gọi:(647) 763-6692

error: Content is protected !!