Thời Báo Vietnamese Newspaper

Oakville & Mississauga

Cần thợ nails giỏi bio gel, full/part-time, nếu cần sẽ training, bao $1000/wk trên ăn chia 6/4, bảo đảm cho mùa Đông. Bán bóng đèn UV cho nails $4/cái. Xin gọi: (416) 854-8234(647) 921-1912

error: Content is protected !!