Thời Báo Vietnamese Newspaper

Oakville

Tiệm trong plaza lớn cần gấp nữ thợ nails, biết làm everything, full-time, bao từ $800/tuần, over ăn chia 6/4, từ $900-$1500, busy quanh năm. Xin gọi: (647) 217-3394 (905) 469-9843

error: Content is protected !!