Thời Báo Vietnamese Newspaper

Oakville

Có phòng cho nữ hoặc học sinh, no smoking/pet. Xe bus trước cửa. Bao tất cả, có parking. Dọn vào đầu tháng 3. Xin gọi: (647) 330-3393

error: Content is protected !!