Thời Báo Vietnamese Newspaper

Oak Ridge (Cách North York 30p)

Cần thợ nữ, có kinh nghiệm làm Gel Nails (móng giả).Bao lương $150/ng over chia 6/4. Xin goi A. Huy: (416) 918-7529

error: Content is protected !!