Ở Burlington

Verified

Cần sang tiệm nail , tiệm có 8 bàn, 7 ghế, 2 ph.wax, ở trong plaza lớn, khách sang trọng, vì thiếu người trông coi, giá $90,000Xin gọi: (437) 987-8797

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT