North York

Condo 4 ph. ngủ, 2 nhà tắm, 1 bếp, 1 ph. khách, bao gas, nước, cable, trả điện, có 3 parking, rent $1850/tháng. Dọn vào đầu tháng 08Xin gọi English: (416) 460-9948 Việt: (647) 824-2881

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT