Thời Báo Vietnamese Newspaper

North York

Verified

Cần gấp nam nữ bếp chính và bếp phụ, biết xào và biết ra hàng có kinh nghiệm làm full/part-time. Xin gọi: (905) 760-0308 (416) 999-6837

error: Content is protected !!