North York

Cần bán tiệm nail, tiệm lâu năm, income good, có 3 ghế, 4 bàn, 2 phòng wax, có phòng giặt sấy, parking rộng rãi. Có nhã ý Xin gọi: (416) 743-1567

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!