North Park / Torbram - Brampton

2 ph.cho thuê $500/$700/th dành cho nữ độc thân hoặc sinh viên nữ, bao điện, nước, internet, gần chợ, shop, bus trước nhà. Xin gọi: (647) 449-6162