Thời Báo Vietnamese Newspaper

North Oshawa - Rossland/Wilson

Cần thợ everything, tay chân nước. Bao lương $1,200 – $2,000/12 ngày, trên ăn chia, khu tây trắng, tip hậu, tiệm thoải mái.Xin gọi: (905) 240-5688

error: Content is protected !!