Nice One Nails - Whitby

Verified

In Walmart Plaza, cần thợ nails có kinh nghiệm cho tiệm đông khách, lương bao $130/ng, trên ăn chia. Lương $1300-$1800/tuần, tiệm giá cao, khách sang, tip hậu. Chỗ làm thoải mái, công việc lâu dài.Xin gọi: (647) 833-7923 (647) 898-7087

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT