Nice One Nails - Whitby

Verified

In the walmart plaza. Cần nữ thợ nail hay thợ chân tay nước có kinh nghiệm. Lương bao $130/ngày, trên ăn chia. Tiệm giá cao, khách sang, típ hậu. Lương từ $1200 đến 1800/tuần. Xin gọi: (647) 833-7923 (647) 898-7087

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!