Nice One Nails - Whitby

In the Walmart plaza. Cần thợ chân tay nước hay thợ nail có kinh nghiệm, lương bao $130/ngày over ăn chia, giá cao, khách sang, tip hậu, lương từ $1300- $1800/week, công việc lâu dàiXin gọi: (647) 833-7923 (647) 898-7087

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT