Nice One Nails - Markham

Verified

560 Copper Creek Dr, cần tuyển thợ bột, nước biết everything càng tốt. Có dạy bột cho thợ nước.Lương bao, over ăn chia hoặc thoả thuận. Tiệm rất đông kháchXin gọi Vicky: (905) 201-5888

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT