Thời Báo Vietnamese Newspaper

Nice One Nails - Langstaff / Weston

Major McKenzie / Weston, cần gấp thợ nails giỏi everything, móng nước, full/part-time, tiệm đông khách, khu da trắng, khách sang, giá cao, típ hậu.Xin gọi: (416) 998-1419 (905) 264-7232

error: Content is protected !!