Nice One Nails-Langstaff / Weston

Verified

Cần gấp nữ thợ nails giỏi biết everything làm full/part-time cho tiệm rất đông khách, khu da trắng, khách sang, giá cao, típ hậu.Xin gọi: (905) 264-7232(416) 998-1419

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT