Nice One Nails - Cobourg

Cần nữ thợ nails biết bột và chân tay nước, bao lương $120-$150 ngày over ăn chia 5/5, bao chỗ ở và điện nước. Xin gọi: (905) 372-8882(289) 251-0893