Nice One Nails - Brampton

Verified

Bovaird – Airport. Cần gấp nữ thợ nails kinh nghiệm, full-time cho tiệm đông khách, lương cao, việc làm ổn định, vui vẻ, $1200/wk trở lên.Xin gọi: (905) 458-5801 C-(647) 895-6808

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT