TIN CẬP NHẬT

Nice One Nails, 560 Copper Creek Dr, Markham

Cần tuyển thợ bột, nước, tiệm busy, lương bao + ăn chia tùy theo tay nghề. Có thể pick up Steeles/Markham Road. Các bạn có thiện chí xin vui lòng gọi Vicky: (647) 554-6177

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!