Niagara Falls

Verified

Cần sang tiệm nails, tiệm có 6 bàn, 8 ghế. 2ph wax., có 2 ghế tóc và 2 sinks, tiệm trong p;laza mới, khu vực bận rộn.Xin gọi: (905) 324-7795

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!