Niagara Falls

Cần thợ nails gấp biết làm everything, bao lương $800/tuần over ăn chia 6/4, chỗ làm thoải mái, tip cao, khu da trắng. Xin gọi: (905) 994-8080