Niagara Fall - NailBar

Cần sang 2 tiệm nails, tiệm mở 5 năm, có 6 bàn, 6 ghế, 2 ph wax và 2 ghế tóc, tiệm mới tân trang, tất cả đều mới.Xin gọi: (905) 348-8788