Niagara Fall

Gần phở Đầu Bò cũ – 420/QEW. Có 1 phòng trên lầu cho thuê. Thích hợp cho du học sinh hoặc vợ chồng không con. Xin gọi Ngọc Trân: (416) 720-0655